Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Факультет має широкі можливості розвитку нових глузей знань і сьогодні готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки бакалавр та магістр.

На факультеті проводиться підготовка бакалаврів за 5 спеціальностями та магістрів за 4 спеціальностями:

· Галузь знань 13 Механічна інженерія

Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 132 Матеріалознавство

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування

· Галузь знань 27 Транспорт

Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт

Код спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний)

Розроблені навчальні плани всіх спеціальностей ММФ з урахуванням змін, що відповідають потребам сучасного розвитку науки і техніки та нормативним вимогам. Забезпечено виконання вимог навчальних планів кафедрами та викладачами. Постійно ведеться робота з кадрового забезпечення навчального процесу.

Термін навчання підготовки бакалаврів випускників технікумів 3 роки.
Більше інформації на нашому каналі @mmf_ntu_dp mmf_ntu_dp.jpg

Рекламний банер 

Плакат


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт