Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2022/2023 навчальний рік (для студентів 2020 та 2021 року вступу)


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2022/2023 навчальний рік (для студентів 2021 року вступу)


Фахові навчальні дисципліни
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2021 року вступу)


Фахові навчальні дисципліни


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2021 року вступу)


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2020 року вступу)


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2020 року вступу)


Фахові навчальні дисципліниПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ (скорочений термін навчання, 2020 рік прийому)

на 2020/2021 навчальний рік

Митно-тарифне регулювання, Робоча програма, Силабус

Транспортні системи промислових підприємств, Робоча програма, Силабус

Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень 1 (растрова графіка), Робоча програма, Силабус

Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень 2 (векторна графіка), Робоча програма, Силабус

Технічна біоніка, Робоча програма, Силабус

Метрологія і технічні вимірювання, Робоча програма, Силабус

Покриття та їх властивості, Робоча програмаСилабус

Наноматеріали в біотехнічних системах, Робоча програмаСилабус

Механічні випробування матеріалів, Робоча програмаСилабус

Механіка автомобіля, Робоча програмаСилабус

Комп’ютерне планування технологій ремонтного процесу, Робоча програма, Силабус


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ (для студентів 2020 року прийому)

на 2020/2021 навчальний рік

Концепт-презентація і копірайтинг, Силабус, Робоча програма

Контекстна реклама та інтернет провайдинг, Силабус, Робоча програма

М’які навички Soft Skills, Силабус, Робоча програма

Автострахування, Силабус, Робоча програма

Дослідження ринку транспортних послуг, Силабус, Робоча програма

Методологія прийняття управлінських рішень, Силабус, Робоча програма

Транспортне проектування та моделювання, Силабус, Робоча програма

Перспективні технології збагачення корисних копалин, Силабус, Робоча програма

Гідрометалургія, Силабус, Робоча програма

Дослідження корисних копалин на збагачуваність, Силабус, Робоча програма

Технології збагачення руд чорних металів та вугілля, Силабус, Робоча програма

Технологічне забезпечення нормування показників якості, Силабус, Робоча програма

Продакт-дизайн, Силабус, Робоча програма

Основи створення фірмового стилю, Силабус, Робоча програма

Хмарні технології в промисловому дизайні, Силабус, Робоча програма

Теорія подібності і методи синтезу параметрів матеріалів та структур, СилабусРобоча програма

Наноматеріали та нанотехнології, Силабус, Робоча програма

Системи автоматизованого проектування, Силабус, Робоча програма

Проектування машин для переробки і збагачення корисних копалин, Силабус, Робоча програма

Енергозбереження на гірничих підприємствах, СилабусРобоча програма

Динаміка стаціонарних установок шахт, СилабусРобоча програма

Дослідження термомеханічних процесів методом кінцевих елементів, Силабус, Робоча програма

Моделювання нелінійної динаміки технологічних процесів механічної обробки, Силабус, Робоча програма

Аналіз шляхів інтенсифікації процесів механічної обробки, Силабус, Робоча програма

Професійні функції і задачі магістра-технолога, Силабус, Робоча програма

Технологія та обслуговування ковальсько-штампувального виробництва в машинобудуванні, Силабус, Робоча програма

Моделі технічного обслуговування складних систем, Силабус, Робоча програма

Концепція модульності технології та обладнання, Силабус, Робоча програма

CAI-система в технології машинобудування, Силабус. Робоча програма


© 2006-2022 Інформація про сайт