Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Як обрати дисципліни для вивчення? 

Як обрати вибіркові дисципліни на Дистанційній платформіПерелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2022/2023 навчальний рік (для студентів 2022 року вступу)


 №  Дисципліна Кафедра Робоча програма Силабус Примітки
     Фахові навчальні дисципліни     
 1 Покриття та їх властивості МБМІ Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 2 Наноматеріали в біотехнічних системах МБМІ Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 3 Механічні випробування матеріалів МБМІ Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 4 Новітні матеріали сучасної медицини МБМІ Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 5 Сучасні методи дизайну  КТЕД Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 6 Технічна біоніка КТЕД Робоча програма Силабус Для всіх
 7 Митно-тарифне регулювання УТ Робоча програма Силабус Для спеціальності 275
 8 Транспортні системи промислових підприємств (ТСПП) УТ Робоча програма Силабус Для спеціальності 275Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2022/2023 навчальний рік (для студентів 2022 року вступу)


№  Дисципліна Кафедра Робоча програма Силабус Примітки
     Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills   
 1 Концепт-презентація і копірайтинКТЕДРобоча програмаСилабус
 2 Навички Soft Skills в інженерній діяльності ІДМ Робоча програма Силабус 
 3 Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами ПЕПта ПУ Робоча програма Силабус 
 4 Етика публічної діяльності ПЕПта ПУ Робоча програма Силабус 
 5 Технологія саморозвитку особистості ПЕПта ПУ Робоча програма Силабус 
 6 Інноваційне лідерство ПЕПта ПУ Робоча програма Силабус 
 7 Суспільна політика та врядування ПЕПта ПУ Робоча програма Силабус 
 8 Організація комунікації за дистанційною формою НГІБ Робоча програма Силабус 
 9 Іміджмейкінг НГІБ Робоча програма Силабус 
 10 Авторське право НГІБ Робоча програма Силабус 
 11 Правова охорона комп’ютерних програм НГІБ Робоча програма Силабус 
           Фахові навчальні дисципліни
 1 Прикладне матеріалознавство КТЕД Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 2 Основи створення фірмового стилю КТЕД Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 3 Хмарні технології в промисловому дизайні КТЕД Робоча програма Силабус Для усіх
 4 Синергетика та математичне моделювання структури матеріалів КТЕД Робоча програма Силабус Для усіх
 5 Сучасні технології отримання і оброблення матеріалів КТЕД Робоча програма Силабус Для спеціальності 132
 6 Аналіз і розрахунок надійності на етапі проектування ІДМ Робоча програма Силабус Для галузі 13
 7 Аналіз та синтез виробничих систем ІДМ Робоча програма Силабус Для спеціальності 133
 8 Динаміка і міцність гірничих машин ІДМ Робоча програма Силабус Для галузі 13
 9 Алгоритми вирішення винахідницьких задач в машинобудуванні ІДМ Робоча програма Силабус Для усіх
 10 Моделювання нелінійної динаміки технологічних процесів механічної обробки ТММ Робоча програма Силабус Для спеціальності 131
 11 CAI-система в технології машинобудування ТММ Робоча програма Силабус Для спеціальності 131
 12 Дослідно-конструкторські та технологічні розробки в машинобудуванні ТММ Робоча програма Силабус Для спеціальності 131
 13 Технологія та обслуговування ковальсько-штампувального виробництва в машинобудуванні ТММ Робоча програма Силабус Для спеціальності 131
 14 Автострахування УТ Робоча програма Силабус Для галузі 27
 15 Дослідження ринку транспортних послуг УТ Робоча програма Силабус Для галузі 27
 16 Безпека руху та автотранспортна експертиза УТ Робоча програма Силабус Для галузі 27
 17 Транспортне проектування та моделювання УТ Робоча програма Силабус Для галузі 27
 18 Транспортне планування міста УТ Робоча програма Силабус Для галузі 27

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2022/2023 навчальний рік (для студентів 2020 та 2021 року вступу)


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2022/2023 навчальний рік (для студентів 2021 року вступу)


Фахові навчальні дисципліни
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2021 року вступу)


Фахові навчальні дисципліни


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2021 року вступу)


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2020 року вступу)


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 
на 2021/2022 навчальний рік (для студентів 2020 року вступу)


Фахові навчальні дисципліниПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ (скорочений термін навчання, 2020 рік прийому)

на 2020/2021 навчальний рік

Митно-тарифне регулювання, Робоча програма, Силабус

Транспортні системи промислових підприємств, Робоча програма, Силабус

Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень 1 (растрова графіка), Робоча програма, Силабус

Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень 2 (векторна графіка), Робоча програма, Силабус

Технічна біоніка, Робоча програма, Силабус

Метрологія і технічні вимірювання, Робоча програма, Силабус

Покриття та їх властивості, Робоча програмаСилабус

Наноматеріали в біотехнічних системах, Робоча програмаСилабус

Механічні випробування матеріалів, Робоча програмаСилабус

Механіка автомобіля, Робоча програмаСилабус

Комп’ютерне планування технологій ремонтного процесу, Робоча програма, Силабус


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ (для студентів 2020 року прийому)

на 2020/2021 навчальний рік

Концепт-презентація і копірайтинг, Силабус, Робоча програма

Контекстна реклама та інтернет провайдинг, Силабус, Робоча програма

М’які навички Soft Skills, Силабус, Робоча програма

Автострахування, Силабус, Робоча програма

Дослідження ринку транспортних послуг, Силабус, Робоча програма

Методологія прийняття управлінських рішень, Силабус, Робоча програма

Транспортне проектування та моделювання, Силабус, Робоча програма

Перспективні технології збагачення корисних копалин, Силабус, Робоча програма

Гідрометалургія, Силабус, Робоча програма

Дослідження корисних копалин на збагачуваність, Силабус, Робоча програма

Технології збагачення руд чорних металів та вугілля, Силабус, Робоча програма

Технологічне забезпечення нормування показників якості, Силабус, Робоча програма

Продакт-дизайн, Силабус, Робоча програма

Основи створення фірмового стилю, Силабус, Робоча програма

Хмарні технології в промисловому дизайні, Силабус, Робоча програма

Теорія подібності і методи синтезу параметрів матеріалів та структур, СилабусРобоча програма

Наноматеріали та нанотехнології, Силабус, Робоча програма

Системи автоматизованого проектування, Силабус, Робоча програма

Проектування машин для переробки і збагачення корисних копалин, Силабус, Робоча програма

Енергозбереження на гірничих підприємствах, СилабусРобоча програма

Динаміка стаціонарних установок шахт, СилабусРобоча програма

Дослідження термомеханічних процесів методом кінцевих елементів, Силабус, Робоча програма

Моделювання нелінійної динаміки технологічних процесів механічної обробки, Силабус, Робоча програма

Аналіз шляхів інтенсифікації процесів механічної обробки, Силабус, Робоча програма

Професійні функції і задачі магістра-технолога, Силабус, Робоча програма

Технологія та обслуговування ковальсько-штампувального виробництва в машинобудуванні, Силабус, Робоча програма

Моделі технічного обслуговування складних систем, Силабус, Робоча програма

Концепція модульності технології та обладнання, Силабус, Робоча програма

CAI-система в технології машинобудування, Силабус. Робоча програма


© 2006-2022 Інформація про сайт