Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Склад

Вченої Ради механіко-машинобудівного факультету

 

 

Голова Вченої ради - Фелоненко Станіслав Васильович, професор, декан.

 

Склад ради факультету:

  Проців В.В. – професор, завідувач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства

  Заболотний К.С. – професор, завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні

  Самуся В.І. – професор, завідувач кафедри гірничої механіки

  Бас К.М. – професор, заст. завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  Таран І.О. – професор, завідувач кафедри управління на транспорті

  Зіборов К.А. – доцент, завідувач кафедри основ конструювання, технічної естетики і дизайну

  Колосов Д.Л. – доцент, завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки

  Ганкевич В.Ф – доцент, голова профбюро факультету

  Науменко О.Г. – ст. викладач, заступник декана

  Твердохліб О.М. – ст. викладач, заступник декана

  Мельникова Ю.І – ст. викладач, заступник декана з виховної роботи

  Коміссаров Ю.О. - ст. викладач, заступник декана з побуту

  Лагошна О.О. – асистент, заступник декана з методичної роботи

  Ільїна І.С. – асистент, вчений секретар ради факультету

  Богданов О.О. – доцент, заступник декана з профорієнтаційної роботи

  Весела М.А. – доцент, , заступник декана з наукової роботи

  Горохова А.Р. – студентка, голова комітету у справах молоді ММФ

  Фартушна А.Ю. – студент, голова ради студентів ММФ

    © 2006-2022 Інформація про сайт