Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Склад

Вченої Ради механіко-машинобудівного факультету

 

 

Голова Вченої ради - Зіборов Кирило Альбертович, доцент, декан.

 

Склад ради факультету:

Заболотний К.С. – професор, завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні

Бас К.М. – професор, заст. завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства

Таран І.О. – професор, завідувач кафедри управління на транспорті

Федоряченко С.О. – доцент, завідувач кафедри основ конструювання, технічної естетики і дизайну

Колосов Д.Л. – доцент, завідувач кафедри механічної та біомедичної інженерії

Дербаба В.А. – доцент, завідувач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства

Ганкевич В.Ф – доцент, голова профбюро факультету

Яровий Р.О. – студент, голова комітету у справах молоді ММФ


Науменко О.Г. – ст. викладач, вчений секретар ради факультету

© 2006-2023 Інформація про сайт