Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

ПАМ’ЯТКА  СТУДЕНТУ

Студент, згідно з Законом України "Про вищу освіту” та правилами внутрішнього трудового розпорядку НГУ, бере на себе зобов’язання:

 • дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку НТУ «Дніпровська політехніка»;

 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

 • виконувати вимоги освітньої програми;

 • виконувати накази і розпорядження адміністрації;

 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;

 • додержуватися традицій вузу, загальноприйнятих норм поведінки;

 • примножувати славу університету;

 • дбайливо ставитися до майна університету;

 • дотримуватися ділового дресс-коду;

 • своєчасно інформувати деканат про неможиливість через поважні причини відвідувати навчальні заняття.


ПАМ’ЯТКА  СТУДЕНТУ

 

  Розташування навчальних корпусів НТУ «ДП»

Розташування навчальних корпусів НТУ «ДП»

Приєднуйся до нашого каналу @mmf_ntu_dp mmf_ntu_dp.jpg

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт