Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фелоненко Станіслав Васильович, 1949 року народження. У 1976 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси» і розпочав трудову діяльність в цьому ж інституті на посаді інженера науково-дослідницького сектору, молодшого наукового та старшого наукового співробітника. У 1985 році обраний за конкурсом асистентом, а потім - доцентом кафедри гірничих машин та інжинірингу.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури» в науковій раді Ризького політехнічного інституту.

У 1989 р. отримав вчене звання доцента кафедри гірничих машин та інжинірингу.

У 1994 призначений заступником декана механіко-машинобудівного факультету Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» за сумісництвом. Проявив себе як умілий та відповідальний керівник та організатор.

З вересня 2013 року працює деканом механіко-машинобудівного факультету.

На усіх посадах Фелоненко С.В. проявив себе як грамотний, відповідальний, вимогливий до себе та інших фахівець.

До роботи викладача (стаж 28 років) має творчий підхід. Навчальні заняття проводить на високому професійному рівні, активно впроваджує в навчальний процес сучасні педагогічні технології.

Фелоненко Станіслав Васильович завжди вів і продовжує вести інтенсивну науково-методичну роботу. Він автор 47 опублікованих наукових та методичних розробок, з них: 25 наукових публікацій, підручник «Гірничі машини», монографія «Горньїе машиньї и комплекси для подземной добьічи угля», 10 навчально-методичних робіт (в тому числі навчальний посібник) , 10 авторських свідоцтв та патент України в співавторстві зі студентом.

Нагороджений нагрудним знаком «Изобретатель СССР».

Кожного року є науковим керівником 4...8 дипломників денної та заочної форм навчання.

Сьогодні працює разом зі студентами над розробками динамічно- врівноваженних виконавчих органів добувних та прохідницьких комбайнів, підвищенням несучої можливості гідравлічного механізованого кріплення вугільних лав та прохідницьких виробок.

У навчальному процесі використовує як традиційні педагогічні технології, так й інноваційні методи викладання. Багато уваги приділяє роботі зі студентами- дипломниками, домагаючись від майбутніх спеціалістів сучасного рівня знань.

За активну та плідну працю нагороджений нагрудним знаком «Шахтарська Слава» 1-го, 2-го та 3-го ступенів, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесним дипломом НГУ, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник Освіти України», медаллю «За відданість університету». Має почесні грамоти та подяки, оголошені наказами адміністрації Національного гірничого університету. Починаючи зі студентських років, бере активну участь у суспільному житті вузу.
© 2006-2022 Інформація про сайт